• výuka začíná v pondělí 16. září 2024
  • probíhá 1 – 2krát týdně podle zvoleného kurzu, jednotlivé kurzy lze kombinovat
  • výuka probíhá ve skupinách se 4 – 8 žáky
  • vyučovací jednotka trvá 45 minut u dětí ve věku ZŠ a 55 minut u středoškoláků a dospělých
  • školní rok se dělí na dva semestry – zimní (září – leden) a letní (únor – červen), každý semestr zahrnuje 16 (resp. 32) vyučovacích hodin
  • v době školních prázdnin se v Living English nevyučuje
  • cena kurzů za semestr (16 vyučovacích hodin): žáci ve věku ZŠ (do 15 let) Kč 2080,-, středoškoláci a dospělí – Kč 2240,-
  • cena individuální výuky pro 1, 2 a 3 studenty se stanovuje po vzájemné dohodě
  • pokud navštěvuje kurzy Living English více členů rodiny (min. 3), má každý z nich slevu Kč 200,- za semestr
  • informace o rozdělení do studijních skupin budou k dispozici 13. září v vývěsní skříňce a na internetové adrese