Living English

O škole

Living English je školou rodinného typu.

V září zahájíme již 33. rok existence naší jazykové školy.

V různých studijních skupinách máme žáky od předškolního věku až po důchodce. Naše kurzy jsou časově i finančně nenáročné a jsou proto ideální pro kombinaci se školní výukou.

Při výuce dětí a mládeže se zaměřujeme zejména na vytváření pozitivního vztahu k jazyku, aktivní zvládnutí probírané látky, správnou výslovnost a intonaci a překonání studu a plachosti při cizojazyčné komunikaci.